Dansk

At være en tysk friskole betyder for os, at:

  • Skolen skal være et alternativ til den offentlige skole, så forældre kan benytte deres frihed til selv at tage vare på deres barns skolegang ved at vælge en tysk friskole og dermed give barnet mulighed for at drage nytte af to sprog og kulturer
  • Skolens forældre tager vare på deres barns skolegang ved at vælge skolen, bidrage til en positiv omgangstone, bidrage til beslutninger om skolens drift (ved generalforsamlingen og bestyrelsesmøder), bidrage til fællesskab i klassen (ved klassearrangementer) og bidrage til fællesskabet på hele skolen (ved fælles arrangementer).
  • Eleverne udvikler sig som mennesker i en skolekontekst, der er præget af den tyske, danske og sønderjyske kultur
  • I samværet på skolen lægges vægt på høflighed, respekt og tolerance.
  • Der er plads til forskellige personligheder og måder at arbejde på pædagogisk.
  • Skolen er tilknyttet den tyske skoleforening (Deutscher Schul- und Sprachverein) og anerkender foreningens vedtægter.
  • Det er altid muligt at få en uforpligtende snak vedrørende jeres barns skolegang